www.transaurus.lt

1. Ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė. Ši Konvencija taikoma nepriklausomai nuo sutartį pasirašančių šalių gyvenamosios vietos ir tautybės.
2. Taikant šią Konvenciją terminą “transporto priemonė” - automobilius, automobilius-vilkikus, priekabas ir puspriekabes - suprantame taip, kaip jie apibrėžti 1949 m. rugsėjo 19 d. Kelių eismo konvencijos 4 skyriuje.
3. Ši Konvencija taip pat taikoma valstybės ir vyriausybės įstaigų bei organizacijų vykdomiems vežimams, jei jie priskiriami šioje Konvencijoje numatytiems atvejams.
4. Ši Konvencija netaikoma:
a) vežimams, kurie vykdomi pagal tarptautines pašto konvencijas;
b) palaikų vežimui;
c) būsto apstatymo vežimui persikraustant.
5. Susitariančios Šalys uždraudė atskirais susitarimais tarp dviejų ar daugiau Susitariančių Šalių keisti šią Konvenciją, išskyrus susitarimus jos netaikyti pasienio vežimams arba leisti naudoti važtaraščius, nurodančius nuosavybės teisę į krovinį, vežamą tik šių šalių teritorijose.
 

Išsamiau žiūrėti PDFUAB "TRANSAURUS"
Lietuva / Lithuania Tel.faks:+ 370 45 58 2505 / + 370 655 24 225
Sprendimas:Smaragdas